Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP không giới hạn tổng thời gian hay số lần bạn gia hạn tạm ngừng kinh doanh, nhưng mỗi lần tạm ngừng không quá 1 năm, và chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn thông báo tạm ngừng kinh doanh lần 2

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886