Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Các bước để thực hiện thanh lý tài sản:

Bước 1: Tổ chức thành lập Hội đồng thanh lý tài sản.

Bước 2: Kiểm tra & đánh giá chất lượng và giá trị còn lại của tài sản.

Bước 3: Bán tài sản cần thanh lý.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể công ty 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886