Chia sẻ

Luật sư trả lời: Trong thời gian tối đa 06 ngày làm việc đối với đơn vị SDLĐ đề nghị và 03 ngày làm việc trường hợp NLĐ hay thân nhân NLĐ đề nghị, kể từ ngày BHXH nhận đủ hồ sơ. Người lao động nhận tiền nghỉ ốm hưởng BHXH bằng một trong các hình thức sau:

  • Thông qua tài khoản cá nhân;
  • Trực tiếp nhận tại cơ quan BHXH trong trường hợp chưa nhận tại đơn vị mà đơn vị đã chuyển lại kinh phí cho cơ quan BHXH;
  • Thông qua đơn vị sử dụng lao động;
  • Uỷ quyền cho người khác nhận thay tiền nghỉ ốm hưởng BHXH

Bài viết hữu ích: Mức hưởng chế độ ốm đau 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886