Chia sẻ

Luật sư trả lời: Chế độ nghỉ ốm hưởng lương bảo hiểm xã hội hay chế độ nghỉ ốm hưởng BHXH được hiểu là người lao động nghỉ việc khi ốm đau, bệnh tật sẽ được hưởng lương nhưng là do cơ quan BHXH chi trả thay cho doanh nghiệp.

Bài viết hữu ích: Mức hưởng chế độ ốm đau 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886