Chia sẻ

Luật sư trả lời: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 3 văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng quốc hội ban hành thì khoản tiền trợ cấp nuôi con thuộc khoản phụ cấp, trợ cấp thuộc thu nhập chịu thuế. Như vậy, trợ cấp nuôi con nhỏ là khoản lợi ích bằng tiền do doanh nghiệp trả cho người lao động và phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886