Luật sư trả lời: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 3 văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng quốc hội ban hành thì khoản tiền trợ cấp nuôi con thuộc khoản phụ cấp, trợ cấp thuộc thu nhập chịu thuế. Như vậy, trợ cấp nuôi con nhỏ là khoản lợi ích bằng tiền do doanh nghiệp trả cho người lao động và phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php