Chia sẻ

Luật sư trả lời: Các khoản thu nhập là tài sản không đăng ký quyền sở hữu (như vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) không thuộc các khoản phải nộp thuế và được miễn thuế TNCN. Do đó, việc nhận di sản thừa kế là vàng thì không phải đóng thuế TNCN.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886