Luật sư trả lời: Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 9 TT 111/2013/TT-BTC thì người phụ thuộc gồm có:

  • Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng;
  • Người thân thích khác bị khuyết tật, mất khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php