Chia sẻ

Luật sư trả lời: Người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH của tháng đó.
(Quyết định Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017)

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886