Chia sẻ

Luật sư trả lời: Trong điều kiện bình thường: bằng mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề): cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đón.

Điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với lao động trong điều kiện bình thường.

Điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với lao động trong điều kiện bình thường.

(Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017)

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886