Chia sẻ

Luật sư trả lời: Mức trợ cấp chế độ tử tuất bao gồm trợ cấp mai táng và trợ cấp tử tuất.

  • Trợ cấp mai táng: bằng 10 mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết.
  • Trợ cấp tử tuất:
    • Hàng tháng: 50% mức lương cơ sở/1 nhân thân. 70% mức lương cơ sở nếu nhân thân không có người nuôi dưỡng trực tiếp.
    • Một lần: tuỳ thuộc người lao động chết thuộc trường hợp nào mà số tiền trợ cấp là khác nhau.

(Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886