Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo khoản 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định “Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.”

Như vậy, khi nghỉ chế độ ốm đau dài ngày, người lao động vẫn được hưởng các quyền lợi về BHYT mặc dù không đóng loại bảo hiểm này.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ ốm đau

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886