Chia sẻ

Luật sư trả lời: Nếu bạn đáp ứng được điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 3, Mục I Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều kiện được hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội, thì vẫn sẽ được hưởng 75% mức lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước, mức hưởng này sẽ do BHXH chi trả.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ ốm đau

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886