Chia sẻ

Luật sư trả lời: Khi có những thay đổi liên quan đến tên, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, phạm vi bảo hộ nhãn hiệu (chỉ áp dụng thu hẹp), chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải có đơn yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin.
Trường hợp Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung.

 

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886