Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Khi đang trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà bạn muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thì phải nộp thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đến phòng đăng ký kinh doanh. Thời gian bạn phải nộp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày mà bạn muốn hoạt động kinh doanh trở lại.

Ví dụ: Bạn đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ 01/06/2021 đến ngày 31/05/2022. Nhưng bạn cần kinh doanh trở lại vào ngày 18/02/2022, bạn phải nộp hồ sơ đăng ký hoạt động kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng chậm nhất là ngày 15/02/2022.

Bài viết hữu ích: 03 lưu ý khi thực hiện thủ tục tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886