Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Hiện tại, để thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, bạn cần thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở.

Bạn có thể tham khảo chi tiết thủ tục tiếp tục kinh doanh trước hạn tại bài viết: Hướng dẫn thủ tục tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886