Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Các trường hợp phải báo giảm BHXH:

  • Chấm dứt, tạm hoãn Hợp đồng lao động
  • Nghỉ việc do thai sản, ốm đau trên 14 ngày
  • Người lao động xin nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng
  • Doanh nghiệp được xét tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
  • Chuyển đổi cơ quan BHXH

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo giảm lao động tham gia BHXH

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886