Chia sẻ

Luật sư trả lời: Để các cơ sở sản xuất, gia công được gắn nhãn hiệu lên sản phẩm của mình phải thỏa mãn các điều kiện:

  • Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
  • Hoặc nhãn hiệu chưa có ai đăng ký mà không vi phạm điều cấm và không gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký.

Vậy để tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì cơ sở sản xuất nên đi đăng ký nhãn hiệu trước khi sản xuất.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886