Chia sẻ

Luật sư trả lời: Người sử dụng lao động chỉ phải đóng BHXH cho lao động nước ngoài khi họ đủ các điều kiện sau:

  • Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề tại Việt Nam.
  • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên.
  • Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ.
  • Không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

(Công văn 1064/LĐTBXH-BHXH ngày 18/3/2019)

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886