Chia sẻ

Luật sư trả lời: Nếu người lao động ngừng việc do Covid-19 nhưng vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động, người sử dụng lao động vẫn phải đóng BHXH dựa trên mức tiền lương nhận được.
(Bộ luật Lao động 2019)

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886