Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Những trường hợp được miễn nộp báo cáo thuế bao gồm:

– Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế;

– Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

– Doanh nghiệp tạm ngừng trọn quý hoặc năm thì không phải nộp báo cáo thuế của quý hoặc năm tạm ngưng.

– Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan thuế có dấu xác nhận của thuế thì từ quý sau không phải nộp BCT.

Bài viết hữu ích: Báo cáo thuế – Những điều quan trọng cần biết

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886