Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Các bước báo cáo trên trang dịch vụ công (áp dụng đối với doanh nghiệp đã có mã đơn vị)

Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 2: Tìm kiếm và Chọn “Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động”.

Bước 3: Chọn cơ quan gửi báo cáo lao động (Sở LĐTBXH hoặc Phòng LĐTBXH).

Bước 4: Doanh nghiệp nhập biểu mẫu khai báo và gửi hồ sơ trên hệ thống BHXH.

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886