Chia sẻ

Luật sư trả lời: Căn cứ khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì:

  1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau: chậm nhất là 06 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế.
  2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886