Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Báo cáo tình hình sử dụng lao động là một thủ tục bắt buộc định kỳ đối với doanh nghiệp báo cáo số lượng và sự thay đổi về thông tin sử dụng lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tại Khoản 2 Điều 12 Bộ Luật lao động 2019 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886