Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Báo cáo thuế năm bao gồm quyết toán TNDN và TNCN, thời hạn nộp báo cáo là ngày cuối cùng của Quý đầu tiên năm tiếp theo.

– Hồ sơ báo cáo thuế năm đối với thuế TNDN bao gồm: BCTC năm, tờ khai quyết toán thuế TNDN, các phụ lục nếu có.

– Hồ sơ báo cáo thuế năm của thuế TNCN là: Tờ khai quyết toán thuế TNCN, Phụ lục bảng giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và các chứng từ khác theo quy định.

Bài viết hữu ích: Báo cáo thuế – Những điều quan trọng cần biết

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886