Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Căn cứ theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và khi đó chủ tịch hội đồng quản trị sẽ là người đại diện ký HĐLĐ.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng lao động mẫu 2023 và những điều cần lưu ý

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886