LS trả lời: Không được tiếp tục thực hiện hợp đồng, phải tiến hành thủ tục chấm dứt, thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật căn cứ khoản 5 Điều 77 Luật Đầu tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php