LS trả lời: Điều 40 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ có liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất, hư hỏng.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp lại tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 3: Đợi kết quả trả lời từ Cơ quan đăng ký đầu tư.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php