Chia sẻ

Luật sư trả lời: Điều 40 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ có liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất, hư hỏng.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp lại tại Cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Bước 3: Đợi kết quả trả lời từ Cơ quan đăng ký đầu tư.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886