Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư không cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
  • Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế;
  • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế;

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886