Luật sư trả lời:Theo khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư 2020, nàh đầu tư cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
  • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế;

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php