Chia sẻ

Luật sư trả lời:Theo Điều 39 Luật Đầu tư 2020 thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

  1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
  2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  3. Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư đối với một số dự án khác không thuộc thẩm quyền của các cơ quan nói trên.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886