Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư 2020 thì đối với những dự án đầu tư thực hiện tại 2 tỉnh trở lên thì Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886