Luật sư trả lời: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư 2020, các bước để xin cấp giấy phép đầu tư bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 3: Đợi kết quả.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php