Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo Điều 52 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư có thể đầu tư ra nước ngoài bằng cách:

  • Thành lập tổ chức kinh tế;
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng;
  • Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế;
  • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886