LS trả lời: Bao gồm:

  • Toà án Việt Nam;
  • Trọng tài Việt Nam;
  • Trọng tài nước ngoài;
  • Trọng tài quốc tế;
  • Trọng tài do các bên thoả thuận thành lập.

Căn cứ khoản 3 Điều 14 Luật Đầu tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php