LS trả lời: Từ ngày 01/01/2021 vốn pháp định không còn là điều kiện để đầu tư kinh doanh bất động sản. Căn cứ khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php