Chia sẻ

Luật sư trả lời: Nhà đầu tư đang thực hiện dự án có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 và phải đáp ứng điều kiện chuyển nhượng của pháp luật chuyên ngành.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886