LS trả lời: Các loại hình doanh nghiệp hiện nay có thể thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, gồm:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn.
  • Công ty cổ phần.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php