Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Nội dung phụ lục HĐLĐ phải bao gồm: Thông tin của các bên giao kết, quy định chi tiết một số nội dung của HĐLĐ phải đảm bảo KHÔNG dẫn đến cách hiểu khác với nội dung trong HĐLĐ; ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực, nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động;

Bài viết hữu ích: Hợp đồng lao động mẫu 2023 và những điều cần lưu ý

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886