Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Để thông báo giải thể công ty công ty cổ phần, trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, bạn cần gửi hồ sơ sau đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đặt trụ sở để thông báo giải thể công ty:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22);

– Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty;

– Biên bản họp

– Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886