Chia sẻ

Luật sư trả lời: Hiện nay chưa có định nghĩa chính xác, cụ thể về thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN). Tuy nhiên, dựa trên các quy định của pháp luật được ghi nhận tại Luật thuế thu nhập cá nhân, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, có thể hiểu thuế TNCN như sau: Thuế TNCN là thuế mà Nhà nước thu trực tiếp, tính trên thu nhập của người nộp thuế từ tiền lương, tiền công hoặc các nguồn thu khác sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886