Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động, theo quy định tại Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bài viết hữu ích: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886