Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Được quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong thời hạn 10 ngày từ lúc nhận được đủ hồ sơ theo Luật BHXH từ NLĐ, NSDLĐ có trách nhiệm lập hồ sơ gồm: Danh sách hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và các hồ sơ từ NLĐ. Và nộp cho cơ quan BHXH.

Bài viết hữu ích: Hồ sơ nghỉ ốm hưởng BHXH

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886