Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Bộ luật Lao động hiện hành thì người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong một số trường hợp cụ thể và thời hạn cần để báo trước như sau:  

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Bài viết hữu ích: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886