Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Kỳ 6 tháng đầu năm: Mốc thời gian tổng hợp số liệu từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo. Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/12 đến ngày 05/01 năm sau.

Kỳ hằng năm: Mốc thời gian tổng hợp số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Bài viết hữu ích: Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886