Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Việc nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động được định kỳ 02 lần/năm (kỳ tháng 6 và kỳ tháng 12). Thời gian 6 tháng cuối năm rơi vào kỳ hằng năm phải nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động. Vì vậy doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị báo cáo và nộp trước ngày 05/12/2023.

Bài viết hữu ích: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886