Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Việc tạm ngừng và tiếp tục kinh doanh không thuộc quyền của:

– Các đối tượng trừ Chủ sở hữu công ty TNHH MTV, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh.

– Các cơ quan trừ cơ quan có thẩm quyền như cơ quan đăng ký kinh doanh, Thuế,…

Bài viết hữu ích: Thẩm quyền thông báo tiếp tục kinh doanh

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886