Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Trước ngày 01/07/2023, hộ kinh doanh phải sử dụng theo mẫu Phụ lục III-4 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.
  • Kể từ ngày 01/07/2023, bạn phải sử dụng thông báo theo mẫu phụ lục III-4 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT.

Bài viết hữu ích: Thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của hộ kinh doanh 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886