Chia sẻ

Luật sư trả lời: Điểm e Khoản 3 Điều 4 Luật Đầu tư 2020, kể từ ngày 01/01/2021, về điều kiện đầu tư chứng khoán nếu có sự khác nhau giữa Luật Đầu tư và Luật Chứng khoán thì nhà đầu tư kinh doanh thực hiện theo Luật Chứng khoán.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886