Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo Điều 43 Luật Đầu tư 2020 thì các biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư gồm:

  • Ký quỹ;
  • Bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886