Chia sẻ

Luật sư trả lời: Trong các trường hợp sau:

  • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư;
  • Thoả mãn điều kiện chấm dứt đầu tư trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
  • Hết thời hạn hoạt động đầu tư.

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886